Aktualitásaink

Közbeszerzési kiírások az e+e hulladékok gyűjtésére, kezelésére

Újabb – összesen nettó 1,267 milliárd forint keretösszegû – nyilvános közbeszerzési pályázatokat hirdetett meg az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Ezúttal – négy különbözõ kategóriában – az elektromos és elektronikai eszközök és berendezések hulladékainak (e+e hulladék) gyûjtésére, szállítására és elõkezelésére kiírt közbeszerzési pályázatokra lehet ajánlatokat beadni. Az OHÜ a kiírások elõkészítésénél messzemenõen figyelembe vette a Magyarországon is alkalmazott e+e hulladékkezelési technológiákat annak érdekében, hogy a piac akár minden egyes szereplõje indulhasson a tenderen.
Ezt erősíti az is, hogy az elektromos és elektronikai hulladék-anyagáramoknál négy pályázati kiírás készült, azokon belül összesen 16 részteljesítésre lehet ajánlatot tenni, tehát az érintett vállalkozások – a kapacitásuk ismeretében – dönthetnek arról, hogy melyik tenderrészre tesznek ajánlatot.

A kiírás egyik csoportjába tartoznak a képcsöves e+e hulladékok – meghatározóan például a televíziókészülékek, a számítógépes monitorok –, amelyekből idén összesen 4600 tonna gyűjtését, szállítását és előkezelését várja el az OHÜ.

A következő csoportba azok a háztartási hűtőgépek kerültek, amelyeket – a gyűjtést követően – gépi technológiával megoldható bontással készítenek elő a hasznosításra. E pályázati kiírás keretében 1000 tonna összegyűjtését és előkezelését kell vállalnia a pályázónak.

A harmadik csoportba ugyancsak a háztartásokban használt, főleg nagytömegű elektromos termékek – például mosógépek, tűzhelyek – gyűjtésére, szállítására és előkezelésére lehet pályázni. E vegyes begyűjtésű hulladéknak elnevezett kategóriában összesen 14 ezer tonna teljesítését várja el az OHÜ. (A vegyes begyűjtésű hulladék: olyan átvevők által gyűjtött hulladék, amelynél nem különül el az e+e hulladék, hanem vegyes fémhulladékként gyűjtik és kezelik.

Vagyis, a hagyományosnak tekintett fémhulladék-udvarokba nemcsak vasrudak, -lemezek kerülhetnek, hanem például elektromos-tűzhely, mosógép és mosogatógép, sütőberendezések, amelyeknek az elektronikai alkatrészek mellett nagy a fémtartalmuk.)

A negyedik csoportba tartozó e+e hulladékot a kiíró a kombinált begyűjtésű elektronikai hulladék kategóriába sorolta. Ebbe az olyan – az eredeti funkciójára már nem használható – termékek tartoznak, amilyen például a barkácsgép, a videomagnó, kávéfőző, vasaló, hajszárító és más, a háztartásokban hagyományosan használt e+e eszközök. Ezeket az e+e hulladékokat a kezelést végző cég kombináltan, vagyis vegyesen, egymástól nem elkülönítve gyűjti, szállíthatja el és kezeli. Ezekből összesen 23 ezer tonna gyűjtését, szállítását és előkezelését kell teljesítenie a nyertesnek, illetve a nyerteseknek.

Összesen tehát mintegy 40 ezer tonna e+e hulladék gyűjtésére, szállítására és előkezelésére írta ki közbeszerzési pályázatait az OHÜ, amely az előkészítés során, elsőként az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) e+e hulladék-hasznosítás érvényes mennyiségi követelményét vette alapul. Ugyanakkor alapos piacfelmérést is végzett annak érdekében, hogy a potenciális indulók minél nagyobb számban pályázhassanak egyénileg és/vagy konzorciumban.

A mennyiségi elvárások mellett az egyes pályázatok elbírálásakor az OHÜ külön ponttal értékeli azokat a vállalásokat, amelyek minél nagyobb számban foglalkoztatnak álláskeresőket, megváltozott munkaképességűeket, valamint a büntetés-végrehajtási intézményekben lévő fogvatartottakat.
Az e+e hulladékok gyűjtésére, szállítására és előkezelésére szóló közbeszerzési pályázatok összeállításakor az OHÜ messzemenően figyelembe vette az Európai Unió vonatkozó elvárásait, valamint a vonatkozó magyarországi jogszabályokat. Ennek alapján ebben az évben négy kg/fő mennyiségben kell teljesíteni az e+e hulladékok gyűjtését és hasznosítását.

Az OHÜ az egyes pályázatok elbírálása, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása után köti meg a nyertesekkel a szerződéseket. Ez – a többi között – tartalmazza azt is, hogy az OHÜ csakis a komplett és ellenőrzött teljesítés alapján téríti meg a közbeszerzési kiírásban meghatározott részfinanszírozási díjakat.