Nyomtatott lap megrendelése
1 darab újság (790 Ft)
1 éves előfizetés - 6 lapszám (4.140 Ft)
Kijelölések törlése
Online lap megrendelése
1 hónap (550 Ft)
1/2 éves előfizetés (1.500 Ft)
1 éves előfizetés (2.400 Ft)
Kijelölések törlése
Foglalkoztatáspolitika

Közmunkával az emberekért és a hazai térségek fejlődéséért

Vannak olyan fogalmak a közéletben, amelyek átívelnek rendszereken, "túlélnek" rendszerváltozásokat és más korszakokat. Ugyanakkor vannak olyan fogalmak, amelyek hosszú évtizedek tetszhalott állapotból kerülnek újból a felszínre. Ezek közé tartozik a közmunka is, melyet a rendszerváltozás óta ismét használunk. A közmunka helyérõl és szerepérõl Sándor Lászlóval, a Közmunka Tanács elnökével beszélgettünk.
Sándor László
Mit értünk közmunka alatt, és mit lehet tudni a történetéről?

Többször tapasztaltam beszélgetések során, hogy a közmunka kapcsán sokan arra asszociálnak, hogy börtönbe zárt, vagy bűncselekményt elkövetett emberek büntetéséről van szó. Azonban a XIX. századi budapesti fejlesztés gondolata, és az ezt megvalósító híres polgármesterek, mindenek előtt Podmaniczky Frigyes volt az, aki először foglalkozott a közmunkával. Sokan nem is gondolják, hogy annak idején Budapest arculatának kialakulása, a rakpartok, a körutak rendszere, sok középítmény, mind-mind közmunka program keretében jött létre.

Az újkori közmunka tulajdonképpen a kilencvenes évek közepe táján, a Horn-kormány idején honosodott meg ismét Magyarországon. Ebben az időszakban nagy munkanélküliség alakult ki az országban, mellyel kapcsolatban köztudott volt, hogy megszüntetése elsősorban az emberek munkavégző képességének fenntartása miatt volt a fontos. Az ebben a ciklusban végrehajtott közmunka programok nyomán számos, a programba bevont ember a későbbiekben tartós munkahelyhez jutott. Utóbb azonban a központilag szervezett közmunka program visszaesett; egészen három évvel ezelőttig, amikor új erőre kapott, ismét tartalommal töltődött meg a Közmunka Tanács.

Mi a feladata a szervezetnek?

Kilenc minisztérium képviselőiből verbuválódó, egyfajta tárcaközi bizottságként kell elképzelni ezt a szervezetet, ahol a munka világához kötődő legfontosabb minisztériumoknak egy-egy képviselője van jelen. A döntéseket, a jelenlegi jogi szabályozás értelmében mindig a munkaügyi miniszter hozza. A közmunkatanács tulajdonképpen döntés-előkészítő, véleményező szerepet tölt be. Bár rögtön hozzá kell tegyem, hogy a mindenkori munkaügyi miniszter a közmunkatanács által hozott előkészítő döntéseket, az esetek majdnem száz százalékában jóvá hagyja.

A tanács az utóbbi évben kibővült: részben a miniszteriális átrendeződések kapcsán, részben saját kezdeményezésünk révén, miszerint az Országos Cigány Önkormányzat képviselője alanyi jogú tagként kerüljön be a Közmunkatanácsba. Mindenekelőtt a programok ellenőrzésében várunk aktív szerepet tőlük, hiszen a helyi kisebbségi önkormányzatok részéről időnként vannak fölvetések, hogy nem zökkenőmentes az együttműködés; az jelenthet erre a problémára megoldást, ha a megvalósulás szakaszában a kisebbségi önkormányzat monitoringozási lehetőséghez jut.

Hogyan osztja el a tanács a rendelkezésére álló forrásokat, illetve hogyan, mi alapján döntenek úgy, hogy egyes területeken érdemes közmunkát szervezni?

Mára két fő irány alakult ki. Az egyik szerint támogatjuk a települési önkormányzatokat, valamint az utóbbi időben egyre erőteljesebb kistérségi öszszefogásokat. Elsősorban a települések arculatfejlesztését kívánjuk segíteni. Az arculatfejlesztésre korábban is voltak kezdeményezések, úgy mint virágosítás, parkosítás, de mi most egy picit messzebb mentünk, mert azt gondoljuk, hogy a közintézmények felújítása, a szociális bérlakás-építésben való részvétel, az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek megművelése mind-mind tálcán hordozzák a közmunkaszervezés lehetőségeit.

Másodsorban - és ez döntő láncszeme a közmunka programszervezésnek - a Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelt célok érdekében közmunka programokat lehet és kell szervezni. Ez nagyon előnyös abból a szempontból, hogy mindig felértékelődik egy nagy programhoz kapcsolódó kisebb program. Az autópálya-építés támogatása, az erdősítési program dotációja, a Vásárhelyi Terv megvalósításának támogatása mind-mind olyan kérdések, melyeknél a közmunkának kiemelt szerepe van. De hogy egy szintén jelentős példát említsek: közmunka program keretein belül szerveztük meg a Balatonpart parlagfű mentesítését.

Sokan gondolják, jó-jó, a közmunka 7-8 havi időtartamra feladatot ad az embereknek, de miként lehet őket visszavezetni a munkaerőpiacra?

Ha nem haragszik, akkor az Önök lapjának a címével, mint egyfajta szlogennel szeretnék válaszolni. Amennyiben a mát vesszük figyelembe, akkor ma arról van szó, hogy nem az önkormányzat előtt kell ennek a 12 ezer embernek sorba állni segélyért, hanem minden reggel föl kell kelniük, el kell menniük dolgozni, újra kialakul egyfajta rendszeresség az életükben, és nem utolsó sorban, a jelenlegi szociális segély háromszorosát vihetik haza a családjuknak. Ugyanakkor Magyarország demográfiai adatai azt mutatják, hogy 2010 körül drámai módon lecsökken a munkaképes lakosság száma.

Ebből viszont az következik, hogy ha el akarjuk kerülni, hogy a munkaerő oldalán legyen a gazdasági fejlődésünk korlátja, akkor a munkaképes korú népesség egyre növekvő hányadát alkalmazni kell. Tehát a foglalkoztatási ráta jelentős mértékű növelését az inaktívak köréből tudjuk megoldani. Az inaktív körben viszont ma a munkavégző képesség megőrzése a legfontosabb feladat. A "holnap" pedig úgy kapcsolódik a közmunkához, hogy képzést is biztosítunk a kedvezményezetteknek. Természetesen nem várhatók csodák, de apróbb előrelépések igen. Nemrégiben Ozorán láttam egy pozitív példát: a közmunka program résztvevőinek nem kis hányada elvégzett egy gépkezelői tanfolyamot, amivel - bizonyos esetekben - szakmunkát végezhetnek, megnövekedett az ázsiójuk, és ami még fontosabb, az önbecsülésük.

Akkor ezek szerint mentálisan is segítenek?

Igen, ám ne valami nagyon bonyolult dologra gondoljanak - nemrégiben készítettünk egy kiadványt olyan emberek számára, akik 4-5 éve elveszítették a munkavégzési esélyüket, illetve akiknek még nem volt munkahelye. Ebben a brosúrában olyan ismereteket is átadunk, hogy például miként kell viselkedni egy munkahelyi meghallgatáson, arra hogyan kell felöltözködni, mit kell magáról elmondania, és a többi. Tehát olyan ismereteket is szeretnénk ezeknek a programoknak a keretében átadni, ami a munkaerőpiacon való eligazodást segíti, javítja a jelentkezők esélyeit.

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a Humánerőforrás-fejlesztés operatív program és közmunka?

A humán erőforrások fejlesztése ágazatokra bontva találkozik a közmunkával, gondolok itt például a munkavégzés, a jövedelemszerzés, és a képzés-, nevelés-, oktatás együttesére.

A közmunka és a területfejlesztés szorosan összekapcsolódik, bár keveset hallunk a két terület együttműködéséről.

A közmunka elsősorban az útépítésekkel kapcsolatban jelenik meg a területfejlesztésben. Jól kirajzolható ugyanis, hogy a gazdasági fellendülés, és a tőke oda megy, ahova el is tud jutni. Vagyis csak azoknak a településeknek van esélyük a fellendülésre, amelyeket könnyen meg lehet közelíteni. Ehhez az úthálózat rohamos fejlesztése szükséges. Az útépítések pedig rengeteg embernek kínálnak folyamatosan, vagy alkalmi jelleggel munkalehetőséget. Infrastrukturális feltételek nélkül nem oldható meg a foglalkoztatási probléma.

Idén mennyi pénzből gazdálkodhat a tanács?

Ez évben hozzávetőleg 6.2 - 6.3 milliárd forint sorsáról dönthetünk. Az önkormányzati szférában 1.6 milliárdos programmal jelentünk meg, amely mellett 1.2 milliárd forint értékben segédkezünk az erdőprogram megvalósításában, nem beszélve az 1.2 milliárdos autópálya-programról, végül az 1 milliárdos vízügyi programról, beleértve a Vásárhelyi Tervet. Ez utóbbi egy komplex belvízvédelmi rendszer kialakítását segíti.
Azt szeretnénk elérni, hogy július közepéig az utolsó fillérünk is elkötelezettséggel terhelt legyen.

A kormány 100 lépés programja is tartalmazza a közmunkát.

A 100 lépés programban komoly kormányzati szándékként szerepel egy nagy volumenű központi közmunkaprogramot indítása. Amennyiben ez a kormányzati terv valóra válik - és ez már a kormány-előterjesztés állapotában van -, a ciklus egyik legnagyobb közmunka-programja indulhat el az ősz folyamán. Ezzel óriási forráslehetőség nyílik meg a tanács számára. Évek óta visszatérő gondunk volt ugyanis, hogy a forrásaink öt-hatszorosát igényelték a pályázók. Így sokszor fájó szívvel bár, de jó pályázatokat is vissza kellett utasítanunk.

Mindemellett tudjuk azt is, hogy az államilag támogatott foglalkoztatási formák csak átmeneti jellegűek, önmagukban nem képesek kezelni az egész foglalkoztatáspolitikai probléma csomagot. Ugyanakkor a Közmunka Tanács éppen abban tud segíteni a foglalkoztatáson kívül élő embereknek, hogy esélyt kapjanak a visszatérésre a munka világába.
Legolvasottabb cikkeink
Magvas gondolatok:  liszt, ami nem búza

Magvas gondolatok: liszt, ami nem búza

Néhány héttel ezelõtt vettem teljes kiõrlésû tönkölylisztet. Végignézve a különbözõ...
Tovább a teljes cikkre
Városfejlesztés ma és holnap, avagy hogyan legyen Budapestből a jövő zöld városa

Városfejlesztés ma és holnap, avagy hogyan legyen Budapestből a jövő zöld városa

2012. április 21-én, a Construma társrendezvényeként került sor a Ma&Holnap magazin...
Tovább a teljes cikkre
Közbeszerzési kiírások az e+e hulladékok gyűjtésére, kezelésére

Közbeszerzési kiírások az e+e hulladékok gyűjtésére, kezelésére

Újabb – összesen nettó 1,267 milliárd forint keretösszegû – nyilvános...
Tovább a teljes cikkre
Tengeri szélerőművek

Tengeri szélerőművek

Köztudott, hogy Magyarország nem tartozik a szélenergia nagyhatalmak közé. Habár már nálunk...
Tovább a teljes cikkre
Helyünk a világban

Helyünk a világban

2012 nyár eleje sûrû programot kínált a zöld témák iránt érdeklõdõknek. Három...
Tovább a teljes cikkre
Új utakon a hulladékgazdálkodás

Új utakon a hulladékgazdálkodás

Sok új, a hétköznapokban is jól hasznosítható információval térhetett haza az a...
Tovább a teljes cikkre
Előfizetés